Աշխատակիցների առողջությանն ու անվտանգությանն ուղղված ծրագրերը՝ առաջնային

Ընկերության բժշկական կենտրոնի բուժանձնակազմի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է յուրաքանչյուր աշխատակից: Ժամանակակից սարքավորումներով ու առաջին օգնության համար նախատեսված անհրաժեշտ դեղորայքով հագեցած բժշկական կենտրոնը մեր աշխատակիցներին ապահովում է շուրջօրյա բժշկական ծառայություն, պարտադիր իրականացնում` նախահերթափոխային ստուգումներ: Ամեն հերթափոխից առաջ, նախքան աշխատանքի անցնելը, հանք մտնող յուրաքանչյուր աշխատակից անցնում է պարտադիր բուժզննություն և միայն առողջական վիճակը գնահատելուց հետո է աշխատակիցն անցնում աշխատանքի:Մեր աշխատակիցների ամենամյա բժշկական զննումը ևս իրականացվում է ընկերության բժշկական կենտրոնում:

Կենտրոնում իրենց բարձրորակ բժշկական ծառայություններն են մատուցում միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան «Մեփլ Լիֆս» հայ-կանադական բժշկական կլինիկայի բժիշկներն ու բուժքույրերը:

Աշխատակիցների առողջությանն ու անվտանգությանն ուղղված ծրագրերը, լինելով առաջնահերթություն, մշտապես գտնվում են ընկերության ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում: