Ժամանակակից տեխնիկական միջոցների համալրում

Չաարատ Կապանի տեխնիկական միջոցների պարկը վերջերս համալրվեց նոր, ժամանակակից ապարաբարձիչ և ինքնաթափ մեքենաներով, որոնք նախատեսված են  ստորգետնյա աշխատանքների համար։

FT20  մակնիշի ստորգետնյա ինքնաթաը ավտոմատվացած է․  ունի լայն տեսողական դաշտ ու մի շարք  հարմարավետություն վարորդի համար:

Իսկ նորագույն տեխնոլոգիայով նախագծված  6,7 տոննա բեռնունակությամբ Sandvik LH307-ը ապահովում է առավելագույն արդյունավետություն անգամ ստորգետնյա ամենադժվար պայմաններում։

Ձեռք է  բերվել նաև ստորգետնյա  աշխատանքների համար նախատեսված  ևս 2 ապարաբարձիչ մեքենա։

Նշենք,  որ աշխատանքային հարմարավետ  ու ժամանակակից   պայմաններ ստեղծելուն  ուղղված ՝  տեխնիկական  միջոցների վերազինման գործընթացը  ընկերությունում շարունակական  բնույթ կունենա։