Չաարատ Կապանը իրականացնում է կանաչապատման հերթական ծրագիրը

Շրջակա միջավայրի պահպանությունը,  կանաչապատ տարածքներ ընդլայնելն ու վերականգնելը    «Չաարատ Կապան» ՓԲ ընկերության   առաջնահերթություններից  է, որին ուղղված տարատեսակ ծրագրեր են իրականցվում:

Ապրիլի    22-ին իրականացավ հերթական  կանաչապատման ծրագիրը: «Երկիր մոլորակի» օրվան նվիրված   կոմբինատի ողջ տարածքով   ծառատունկ կազմակերպվեց,  որին ակտիվ մասնակցեցին ընկերության աշխատակցներն ու  կապալառուները:

Ծառատունկի համար ընտրվել են  այնպիսի տնկիներ որոնք հարմարված են  տեղի բնակլիմայական պայմաններին, փոշեկլանող են և ամրացնում են հողը:

Գիտակցելով ընկերության  պատասխանատվությունը շրջակա միջավայրի պահպանության   նկատմամբ, կանաչապատման լայնածավալ աշխատանքներ կիրականցվեն նաև Կապան համայնքի  ողջ տարածքով:

Յուրաքանչյուր աշխատակից պարտավորություն զգալով  այն միջավայրի նկատմամբ, որտեղ ապրում և աշխատում է, սիրով է մասնակցում այս ծրագրերին ՝ երկիրը ավելի կանաչապատ ու  գեղեցիկ դարձնելու,  բնությունն ապագա սերունդներին  փոխանցելու համար: