Աշխատանքի ընդունման հայտ

Հարգելի′ այցելու, բոլոր դաշտերը լրացնելը պարտադիր է, այլապես Ձեր դիմումը չի ընդունվելու:

  Անձնական տվյալներ

  Հմտություններ և որակավորում

  Լեզուների իմացություն
  գեր․լավբավ․չգիտեմ
  գեր․լավբավ․չգիտեմ
  գեր․լավբավ․չգիտեմ
  գեր․լավբավ․չգիտեմ
  Վարորդական իրավունք չկաABBCCDE
  Համակարգչային գիտելիքներ
  գեր․լավբավ․0

  Կրթություն

  թերի միջնակարգմիջնակարգմիջն.մասնագիտ.թերի բարձրագույնբարձրագույն
  ՈՒՀ անվանում Մասնագիտություն Որակավորում կամ աստիճան Ջնջել

  Աշխատանքային փորձ

  Աշխատանքի վայր Պաշտոն Ժամանակահատված Ջնջել
  -

  Ունե՞ք մեր ընկերությունում աշխատող հարազատներ

  այոոչ (եթե այո, նշեք նրանց վերաբերյալ պահանջվող տեղեկատվությունը)
  Անուն, ազգանուն, հայրանուն Ազգակցական կապ Բաժին/պաշտոն Ջնջել

  Ունեցե՞լ եք դատվածություն

  այոոչ (եթե այո, նշեք մանրամասները)

  Նշեք անձանց, ովքեր կարող են Ձեզ երաշխավորել

  Անուն, ազգանուն, հայրանուն Աշխատանքի վայր Պաշտոն Կոնտակտային տվյալներ / հեռախոս Ջնջել