Vacancies

13/01/2023

Հայտարարություն

«Չաարատ Կապան» ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում Երկրաբանի: Պարտադիր պահանջներն են՝ Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, Հանքավայրերի հետախուզության և շահագործման վերաբերյալ գիտելիքներ, MS Office ...

Deadline: 21/01/2023
Read more
05/01/2023

Հայտարարություն

«Չաարատ Կապան» ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում Հանքի տեխնիկական ծառայության մենեջերի: Պարտադիր պահանջներն են՝ Բարձրագույն կրթություն հանքարդյունաբերության, երկրաբանության կամ հարակից ոլորտներում Հանքավայրերի ...

Deadline: 31/01/2023
Read more