05/01/2023

«Չաարատ Կապան» ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում Հանքի տեխնիկական ծառայության մենեջերի:

Պարտադիր պահանջներն են՝

  • Բարձրագույն կրթություն հանքարդյունաբերության, երկրաբանության կամ հարակից ոլորտներում
  • Հանքավայրերի հետախուզության և շահագործման վերաբերյալ գիտելիքներ
  • MS Office փաթեթի, ինչպես նաև Datamine Studio, Surpac, Leapfrog, AutoCAD ծրագրերի իմացություն
  • Հանքի տեխնիկական ծառայությունների (երկրաբանական, մարկշեյդերական, գեոմեխանիկական, հանքի պլանավորման) գործընթացների մշակման և ղեկավարման փորձ
  • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով հաղորդակցման հմտություններ
  • Թիմի ղեկավարման և համակարգման ուժեղ հմտություններ
  • Լարված իրավիճակներում աշխատելու, ինչպես նաև արդյունավետ աշխատանքային հարաբերությունների ստեղծման և պահպանման կարողություններ
  • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ հանքերի շահագործման ոլորտում՝ տեխնիկական և ղեկավար պաշտոններում

 

 

 

Deadline: 31/01/2023