The tender announcements published on the page belong to Chaarat Kapan. It is forbidden to share ads without the written permission of the company.

29/03/2023

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0009588

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Deadline: 31/03/2023
Read more
29/03/2023

Անկյունաչափ/ANGLE METER /foreign/Транспортир/0009590

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու անկյունաչափի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Deadline: 31/03/2023
Read more
06/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0009406

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Deadline: 31/03/2023
Read more
15/03/2023

Թիթեղ մետաղական/Metallic sheet/Металлический лист/0009446

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու թիթեղի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Deadline: 31/03/2023
Read more
04/01/2023

Կցորդիչ/Coupling/муфта/0009041

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու կցորդիչի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Deadline: 01/04/2023
Read more
30/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0009579

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Deadline: 01/04/2023
Read more
30/03/2023

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0009499

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Deadline: 01/04/2023
Read more
29/03/2023

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0009561,0009562,0009563

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Deadline: 04/04/2023
Read more
11/07/2022

Առանցքամատ կերամիկ/CERAMIC ANCHOR 3″ C/W PIN/ШТИФТ/0008276

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Առանցքամատի կերամիկ ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Deadline: 05/04/2023
Read more
29/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0007000,0008406

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Deadline: 05/04/2023
Read more
29/03/2023

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0008092

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Deadline: 05/04/2023
Read more
29/03/2023

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0008099

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Deadline: 05/04/2023
Read more
29/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0009594,0009543

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Deadline: 05/04/2023
Read more
29/03/2023

ՏԷՆ/TEN/ТЭН/0009536

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ՏԷՆ։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը կարող եք ուղղել  ...

Deadline: 05/04/2023
Read more
29/03/2023

Ավտոմատ անջատիչ/automatic breaker/автоматический выключатель/0009541

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ավտոմատ անջատիչների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Deadline: 05/04/2023
Read more
29/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0008638

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Deadline: 05/04/2023
Read more
30/03/2023

Ավտոմատ անջատիչ/automatic breaker/автоматический выключатель/0009611

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ավտոմատ անջատիչների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Deadline: 06/04/2023
Read more
13/03/2023

Պահեստամասերի վաճառք/Spare parts’ sale/Продажа запчастей

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու կցված` Boomer, DIAMEC, MT2010, MT426, MT436, Simba, ST2.5, ST2D, ST2G, ST3.5, ST7 պահեստամասերի վաճառքին։Հարցերը կարող ...

Deadline: 07/04/2023
Read more
13/03/2023

Ատլաս Կոպկո Բոլտեկ Ս վաճառք/Epiroc Boltec S’ sale/Продажа Эпирок Болтек С

<<Չաարատ Կապան>>  ՓԲ ընկերությունը  վաճառքի է հանել ընկերության  տեխնիկական միջոցների բազայում առկա  Epiroc Boltec S մակնիշի ստորգետնյա հանքի համար նախատեսված ամրակապող ...

Deadline: 07/04/2023
Read more
13/03/2023

Ատլաս Կոպկո Սիմբա 1254 վաճառք/Epiroc Simba 1254′ sale/Продажа Эпирок Симба 1254

<<Չաարատ Կապան>>  ՓԲ ընկերությունը  վաճառքի է հանել ընկերության  տեխնիկական միջոցների բազայում առկա  Epiroc Simba 1254 մակնիշի ստորգետնյա հանքի համար նախատեսված  հորատող ...

Deadline: 07/04/2023
Read more
13/03/2023

Ինքնաթափի ՖՏ 30 վաճառք/Fambition FT 30′ sale/Продажа Фэмбишн ФТ 30

<<Չաարատ Կապան>>  ՓԲ ընկերությունը  վաճառքի է հանել ընկերության  տեխնիկական միջոցների բազայում առկա  Fambition FT 30 մակնիշի ստորգետնյա հանքի համար նախատեսված  ինքնաթափ ...

Deadline: 07/04/2023
Read more
30/03/2023

Այտավոր ջարդիչի սահող առանցքակալների բաբիտապատում/0009476

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելուԱյտավոր ջարդիչի սահող առանցքակալների բաբիտապատում մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Deadline: 01/04/2023
Read more

Tenders

29/03/2023

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0009588

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Deadline: 31/03/2023
Read more
29/03/2023

Անկյունաչափ/ANGLE METER /foreign/Транспортир/0009590

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու անկյունաչափի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Deadline: 31/03/2023
Read more
06/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0009406

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Deadline: 31/03/2023
Read more
15/03/2023

Թիթեղ մետաղական/Metallic sheet/Металлический лист/0009446

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու թիթեղի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Deadline: 31/03/2023
Read more
04/01/2023

Կցորդիչ/Coupling/муфта/0009041

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու կցորդիչի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Deadline: 01/04/2023
Read more
30/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0009579

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Deadline: 01/04/2023
Read more
30/03/2023

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0009499

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Deadline: 01/04/2023
Read more
29/03/2023

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0009561,0009562,0009563

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Deadline: 04/04/2023
Read more
11/07/2022

Առանցքամատ կերամիկ/CERAMIC ANCHOR 3″ C/W PIN/ШТИФТ/0008276

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Առանցքամատի կերամիկ ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Deadline: 05/04/2023
Read more
29/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0007000,0008406

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Deadline: 05/04/2023
Read more
29/03/2023

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0008092

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Deadline: 05/04/2023
Read more
29/03/2023

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0008099

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Deadline: 05/04/2023
Read more
29/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0009594,0009543

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Deadline: 05/04/2023
Read more
29/03/2023

ՏԷՆ/TEN/ТЭН/0009536

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ՏԷՆ։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը կարող եք ուղղել  ...

Deadline: 05/04/2023
Read more
29/03/2023

Ավտոմատ անջատիչ/automatic breaker/автоматический выключатель/0009541

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ավտոմատ անջատիչների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Deadline: 05/04/2023
Read more
29/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0008638

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Deadline: 05/04/2023
Read more
30/03/2023

Ավտոմատ անջատիչ/automatic breaker/автоматический выключатель/0009611

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ավտոմատ անջատիչների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Deadline: 06/04/2023
Read more
13/03/2023

Պահեստամասերի վաճառք/Spare parts’ sale/Продажа запчастей

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու կցված` Boomer, DIAMEC, MT2010, MT426, MT436, Simba, ST2.5, ST2D, ST2G, ST3.5, ST7 պահեստամասերի վաճառքին։Հարցերը կարող ...

Deadline: 07/04/2023
Read more
13/03/2023

Ատլաս Կոպկո Բոլտեկ Ս վաճառք/Epiroc Boltec S’ sale/Продажа Эпирок Болтек С

<<Չաարատ Կապան>>  ՓԲ ընկերությունը  վաճառքի է հանել ընկերության  տեխնիկական միջոցների բազայում առկա  Epiroc Boltec S մակնիշի ստորգետնյա հանքի համար նախատեսված ամրակապող ...

Deadline: 07/04/2023
Read more
13/03/2023

Ատլաս Կոպկո Սիմբա 1254 վաճառք/Epiroc Simba 1254′ sale/Продажа Эпирок Симба 1254

<<Չաարատ Կապան>>  ՓԲ ընկերությունը  վաճառքի է հանել ընկերության  տեխնիկական միջոցների բազայում առկա  Epiroc Simba 1254 մակնիշի ստորգետնյա հանքի համար նախատեսված  հորատող ...

Deadline: 07/04/2023
Read more
13/03/2023

Ինքնաթափի ՖՏ 30 վաճառք/Fambition FT 30′ sale/Продажа Фэмбишн ФТ 30

<<Չաարատ Կապան>>  ՓԲ ընկերությունը  վաճառքի է հանել ընկերության  տեխնիկական միջոցների բազայում առկա  Fambition FT 30 մակնիշի ստորգետնյա հանքի համար նախատեսված  ինքնաթափ ...

Deadline: 07/04/2023
Read more
30/03/2023

Այտավոր ջարդիչի սահող առանցքակալների բաբիտապատում/0009476

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելուԱյտավոր ջարդիչի սահող առանցքակալների բաբիտապատում մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Deadline: 01/04/2023
Read more