«Չաարատ Կապան» ՓԲ ընկերության աշխատանքների իրականացման հաջողության գրավականը հմուտ և արհեստավարժ աշխատակիցների թիմ ունենալն է։ Ընկերության յուրաքանչյուր ձեռքբերման ետևում բարձրորակ, փորձառու և պատասխանատու մասնագետների թիմային աշխատանքի արդյունքն է։

Մեր թիմի յուրաքանչյուր անդամ իր անհատական ներդրումն ունի ընկերության գործունեության մեջ: Ընկերությունում յուրաքանչյուր աշխատակից հնարավորություն ունի մասնագիտական հաջողությունների հասնել և ստեղծել հաջողակ կարիերա:

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգը կազմակերպության կադրային քաղաքականությունն է, որը ներառում է սկզբունքների, նպատակների և պատկերացումների ամբողջություն և երկարատև հեռանկարում որոշում է (կամ կանխորոշում) կադրերի հետ աշխատանքի բովանդակությունը և ուղղությունը:

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի հիմնական գործառույթներն են՝

  • անձնակազմի հավաքագրում և հարմարեցում /ադապտացում/,
  • անձնակազմի գնահատում,
  • անձնակազմի վերապատրաստում և զարգացում,
  • կարիերայի պլանավորում,
  • ներքին աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորում,
  • աշխատանքային պրոցեսների նախագծում և վերլուծություն,
  • աշխատանքային փաստաթղթերի կազմում,
  • կատարողականի հիմնական ցուցանիշների գնահատում: