13/01/2023

«Չաարատ Կապան» ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում Երկրաբանի:

Պարտադիր պահանջներն են՝

  • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն,
  • Հանքավայրերի հետախուզության և շահագործման վերաբերյալ գիտելիքներ,
  • MS Office փաթեթի իմացություն,
  • Datamine Studio, Leapfrog, AutoCAD ծրագրերի առնվազը միջին մակարդակի, ինչպես նաև acQuire ծրագրի բազային գիտելիքների պարտադիր իմացություն,
  • Աշխատանքային փորձը պարտադիր է:
Крайний срок: 21/01/2023