Опубликованные на странице объявления о тендерах принадлежат Чаарат Капан. Без письменного согласия компании запрещается делиться объявлениями.

29/03/2023

Խողովակ /pipes /трубы/0009534

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու խողովակի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
29/03/2023

Փական/valve/клапан/0009530

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Փական արգելակման 5542003200 813736 ST7 2 հատ  ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
29/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0009408

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
29/03/2023

Ֆիլտր/FILTER/ФИЛЬТР/0009277

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Ֆիլտր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
29/03/2023

Յուղ/oil/масло/0009602

<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու յուղի ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
27/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0009575

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
29/03/2023

Մարտկոց/BATTERY/АККУМУЛЯТОР/0009596

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Մարտկոց ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
24/03/2021

Հագուստ հրշեջի/Overall for fireman/ одежда для пожарника/0004024

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու հրշեջի արտահագուստի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ ապրանքների ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
27/03/2023

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0009583

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
29/03/2023

Գրանցամատյան/register/регистр/0009605

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  գրանցամատյանի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
22/06/2022

Յուղ LUKOIL 220/LUKOIL 220/Масло LUKOIL 220/0007774

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Յուղ LUKOIL 220 ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
27/03/2023

Տուֆի քար/tuff stone/туфовый камень/0009583

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու տուֆի քարի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
24/06/2022

Առկայծող փարոսիկ/flasher/Мигалка/0008193

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու առկայծող փարոսիկ ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
27/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0009526

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
30/06/2022

Յուղ/oil/масло/0008247

<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու յուղի ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
27/03/2023

Պարկ/BAG/МЕШОК/0009580

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  Պարկ ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը կարող ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
27/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0009577

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
13/10/2022

Տուրբոկոմպրեսոր/ TURBOCOMPRESSOR/турбокомпрессор/0008639

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Տուրբոկոմպրեսոր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
27/03/2023

Պողպատե թիթեղ/STEEL PLATE/Стальной лист/0009523

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Պողպատե թիթեղ ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
07/12/2022

Լուսարձակ ազդանշանային/ Flashing beacon/мигающий сигнал/0008963

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ազդանշանային լուսարձակի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
29/03/2023

Ծայրակալներ/copper end/наконечник/0009521

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ծայրակալների ձեռք բերման մրցույթին։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
29/03/2023

Պոմպ/pump/насос/0009589

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պոմպի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
09/01/2023

Խողովակ /pipes /трубы/0008447

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու խողովակի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
29/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0009556

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
06/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0009406

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 31/03/2023
Подробнее
15/03/2023

Թիթեղ մետաղական/Metallic sheet/Металлический лист/0009446

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու թիթեղի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Крайний срок: 31/03/2023
Подробнее
29/03/2023

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0009588

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 31/03/2023
Подробнее
29/03/2023

Անկյունաչափ/ANGLE METER /foreign/Транспортир/0009590

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու անկյունաչափի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 31/03/2023
Подробнее
30/03/2023 Новый

Նյութեր/materials/материалы/0009579

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 01/04/2023
Подробнее
30/03/2023 Новый

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0009499

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 01/04/2023
Подробнее
04/01/2023

Կցորդիչ/Coupling/муфта/0009041

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու կցորդիչի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 01/04/2023
Подробнее
29/03/2023

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0009561,0009562,0009563

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 04/04/2023
Подробнее
29/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0007000,0008406

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 05/04/2023
Подробнее
29/03/2023

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0008092

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 05/04/2023
Подробнее
29/03/2023

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0008099

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 05/04/2023
Подробнее
29/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0009594,0009543

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 05/04/2023
Подробнее
11/07/2022

Առանցքամատ կերամիկ/CERAMIC ANCHOR 3″ C/W PIN/ШТИФТ/0008276

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Առանցքամատի կերամիկ ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 05/04/2023
Подробнее
29/03/2023

ՏԷՆ/TEN/ТЭН/0009536

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ՏԷՆ։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը կարող եք ուղղել  ...

Крайний срок: 05/04/2023
Подробнее
29/03/2023

Ավտոմատ անջատիչ/automatic breaker/автоматический выключатель/0009541

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ավտոմատ անջատիչների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Крайний срок: 05/04/2023
Подробнее
29/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0008638

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 05/04/2023
Подробнее
30/03/2023 Новый

Ավտոմատ անջատիչ/automatic breaker/автоматический выключатель/0009611

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ավտոմատ անջատիչների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Крайний срок: 06/04/2023
Подробнее
13/03/2023

Պահեստամասերի վաճառք/Spare parts’ sale/Продажа запчастей

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու կցված` Boomer, DIAMEC, MT2010, MT426, MT436, Simba, ST2.5, ST2D, ST2G, ST3.5, ST7 պահեստամասերի վաճառքին։Հարցերը կարող ...

Крайний срок: 07/04/2023
Подробнее
13/03/2023

Ատլաս Կոպկո Բոլտեկ Ս վաճառք/Epiroc Boltec S’ sale/Продажа Эпирок Болтек С

<<Չաարատ Կապան>>  ՓԲ ընկերությունը  վաճառքի է հանել ընկերության  տեխնիկական միջոցների բազայում առկա  Epiroc Boltec S մակնիշի ստորգետնյա հանքի համար նախատեսված ամրակապող ...

Крайний срок: 07/04/2023
Подробнее
13/03/2023

Ատլաս Կոպկո Սիմբա 1254 վաճառք/Epiroc Simba 1254′ sale/Продажа Эпирок Симба 1254

<<Չաարատ Կապան>>  ՓԲ ընկերությունը  վաճառքի է հանել ընկերության  տեխնիկական միջոցների բազայում առկա  Epiroc Simba 1254 մակնիշի ստորգետնյա հանքի համար նախատեսված  հորատող ...

Крайний срок: 07/04/2023
Подробнее
13/03/2023

Ինքնաթափի ՖՏ 30 վաճառք/Fambition FT 30′ sale/Продажа Фэмбишн ФТ 30

<<Չաարատ Կապան>>  ՓԲ ընկերությունը  վաճառքի է հանել ընկերության  տեխնիկական միջոցների բազայում առկա  Fambition FT 30 մակնիշի ստորգետնյա հանքի համար նախատեսված  ինքնաթափ ...

Крайний срок: 07/04/2023
Подробнее
30/03/2023 Новый

Այտավոր ջարդիչի սահող առանցքակալների բաբիտապատում/0009476

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելուԱյտավոր ջարդիչի սահող առանցքակալների բաբիտապատում մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 01/04/2023
Подробнее

Тендеры

29/03/2023

Խողովակ /pipes /трубы/0009534

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու խողովակի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
29/03/2023

Փական/valve/клапан/0009530

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Փական արգելակման 5542003200 813736 ST7 2 հատ  ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
29/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0009408

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
29/03/2023

Ֆիլտր/FILTER/ФИЛЬТР/0009277

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Ֆիլտր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
29/03/2023

Յուղ/oil/масло/0009602

<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու յուղի ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
27/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0009575

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
29/03/2023

Մարտկոց/BATTERY/АККУМУЛЯТОР/0009596

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Մարտկոց ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
24/03/2021

Հագուստ հրշեջի/Overall for fireman/ одежда для пожарника/0004024

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու հրշեջի արտահագուստի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ ապրանքների ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
27/03/2023

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0009583

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
29/03/2023

Գրանցամատյան/register/регистр/0009605

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  գրանցամատյանի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
22/06/2022

Յուղ LUKOIL 220/LUKOIL 220/Масло LUKOIL 220/0007774

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Յուղ LUKOIL 220 ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
27/03/2023

Տուֆի քար/tuff stone/туфовый камень/0009583

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու տուֆի քարի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
24/06/2022

Առկայծող փարոսիկ/flasher/Мигалка/0008193

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու առկայծող փարոսիկ ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
27/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0009526

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
30/06/2022

Յուղ/oil/масло/0008247

<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու յուղի ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
27/03/2023

Պարկ/BAG/МЕШОК/0009580

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  Պարկ ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը կարող ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
27/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0009577

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
13/10/2022

Տուրբոկոմպրեսոր/ TURBOCOMPRESSOR/турбокомпрессор/0008639

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Տուրբոկոմպրեսոր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
27/03/2023

Պողպատե թիթեղ/STEEL PLATE/Стальной лист/0009523

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Պողպատե թիթեղ ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
07/12/2022

Լուսարձակ ազդանշանային/ Flashing beacon/мигающий сигнал/0008963

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ազդանշանային լուսարձակի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
29/03/2023

Ծայրակալներ/copper end/наконечник/0009521

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ծայրակալների ձեռք բերման մրցույթին։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
29/03/2023

Պոմպ/pump/насос/0009589

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պոմպի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
09/01/2023

Խողովակ /pipes /трубы/0008447

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու խողովակի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
29/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0009556

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 30/03/2023
Подробнее
06/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0009406

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 31/03/2023
Подробнее
15/03/2023

Թիթեղ մետաղական/Metallic sheet/Металлический лист/0009446

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու թիթեղի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Крайний срок: 31/03/2023
Подробнее
29/03/2023

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0009588

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 31/03/2023
Подробнее
29/03/2023

Անկյունաչափ/ANGLE METER /foreign/Транспортир/0009590

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու անկյունաչափի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 31/03/2023
Подробнее
30/03/2023 Новый

Նյութեր/materials/материалы/0009579

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 01/04/2023
Подробнее
30/03/2023 Новый

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0009499

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 01/04/2023
Подробнее
04/01/2023

Կցորդիչ/Coupling/муфта/0009041

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու կցորդիչի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 01/04/2023
Подробнее
29/03/2023

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0009561,0009562,0009563

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 04/04/2023
Подробнее
29/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0007000,0008406

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 05/04/2023
Подробнее
29/03/2023

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0008092

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 05/04/2023
Подробнее
29/03/2023

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ/ SPARE PARTS/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/0008099

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 05/04/2023
Подробнее
29/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0009594,0009543

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 05/04/2023
Подробнее
11/07/2022

Առանցքամատ կերամիկ/CERAMIC ANCHOR 3″ C/W PIN/ШТИФТ/0008276

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Առանցքամատի կերամիկ ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 05/04/2023
Подробнее
29/03/2023

ՏԷՆ/TEN/ТЭН/0009536

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ՏԷՆ։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը կարող եք ուղղել  ...

Крайний срок: 05/04/2023
Подробнее
29/03/2023

Ավտոմատ անջատիչ/automatic breaker/автоматический выключатель/0009541

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ավտոմատ անջատիչների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Крайний срок: 05/04/2023
Подробнее
29/03/2023

Նյութեր/materials/материалы/0008638

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նյութեր ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 05/04/2023
Подробнее
30/03/2023 Новый

Ավտոմատ անջատիչ/automatic breaker/автоматический выключатель/0009611

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ավտոմատ անջատիչների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Крайний срок: 06/04/2023
Подробнее
13/03/2023

Պահեստամասերի վաճառք/Spare parts’ sale/Продажа запчастей

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու կցված` Boomer, DIAMEC, MT2010, MT426, MT436, Simba, ST2.5, ST2D, ST2G, ST3.5, ST7 պահեստամասերի վաճառքին։Հարցերը կարող ...

Крайний срок: 07/04/2023
Подробнее
13/03/2023

Ատլաս Կոպկո Բոլտեկ Ս վաճառք/Epiroc Boltec S’ sale/Продажа Эпирок Болтек С

<<Չաարատ Կապան>>  ՓԲ ընկերությունը  վաճառքի է հանել ընկերության  տեխնիկական միջոցների բազայում առկա  Epiroc Boltec S մակնիշի ստորգետնյա հանքի համար նախատեսված ամրակապող ...

Крайний срок: 07/04/2023
Подробнее
13/03/2023

Ատլաս Կոպկո Սիմբա 1254 վաճառք/Epiroc Simba 1254′ sale/Продажа Эпирок Симба 1254

<<Չաարատ Կապան>>  ՓԲ ընկերությունը  վաճառքի է հանել ընկերության  տեխնիկական միջոցների բազայում առկա  Epiroc Simba 1254 մակնիշի ստորգետնյա հանքի համար նախատեսված  հորատող ...

Крайний срок: 07/04/2023
Подробнее
13/03/2023

Ինքնաթափի ՖՏ 30 վաճառք/Fambition FT 30′ sale/Продажа Фэмбишн ФТ 30

<<Չաարատ Կապան>>  ՓԲ ընկերությունը  վաճառքի է հանել ընկերության  տեխնիկական միջոցների բազայում առկա  Fambition FT 30 մակնիշի ստորգետնյա հանքի համար նախատեսված  ինքնաթափ ...

Крайний срок: 07/04/2023
Подробнее
30/03/2023 Новый

Այտավոր ջարդիչի սահող առանցքակալների բաբիտապատում/0009476

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելուԱյտավոր ջարդիչի սահող առանցքակալների բաբիտապատում մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 01/04/2023
Подробнее