Մեր առաջնահերթությունը Չաարատ Կապանում աշխատող յուրաքանչյուր աշխատակցի առողջության ու անվտանգության ապահովումն է։ Լինի դա ընկերության աշխատակից, կապալառու կամ այցելու:

Մեր պայմանն է զրոյացնել աշխատավայրում պատահարների և վնասվածքների թիվը։ Ապահով և առողջ աշխատավայր ստեղծելու համար ընկերության առողջապահության և արտադրական անվտանգության բաժնի մասնագետները կատարում են ամենօրյա ստուգայցեր՝ բացահայտելու վտանգները, գնահատելու ռիսկերը, միջոցներ ձեռնարկելու դրանք վերացնելու, նվազագույնին հասցնելու կամ կառավարելու, եթե հնարավոր չէ այն ամբողջությամբ վերացնել: Ընկերությունում կիրառվում է արտադրական անվտանգության միջազգային փորձը:

Հնարավոր պատահարների դեպքում արագ արձագանքում են ընկերության տարածքում 24-ժամյա հերթապահություն իրականացնող լեռնափրկարարների թիմը և բուժսպասարկման անձնակազմը:

Բաժինը իրականացնում է

  • Նոր ընդունվող աշխատակիցների, կապալառուների և այցելուների ներածական հրահանգավորում
  • Ամենօրյա ստուգայցեր ձեռնարկության բոլոր արտադրամասերում
  • Կատարվող աշխատանքների անվտանգ կազմակերպում և վերահսկում
  • Պարբերաբար դասընթացների կազմակերպում ըստ մասնագիտությունների
  • Համագործակցություն տեխնիկական վերահսկողության մարմինների և ազդակիր համայնքների հետ
  • Աշխատանքի պաշտպանության բարելավմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպում
  • Ձեռնարկությունում տեղի ունեցած դեպքերի և պատահարների տեխնիկական հետաքննություն, հաշվառում և վերլուծություն